[update 11/2019] Hướng dẫn active microsoft office 2013 miễn phí

Hướng dẫn active office 2013 miễn phí

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách active microsoft office 2010 miễn phí không cần [email protected], tiếp theo bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active office 2013 miễn phí.

microsoft office 2013

microsoft office 2013 là phiên bản kế tiếp của office 2010 rất thành công của microsoft, với sự ra mắt phiên bản offoffice 2013, microsoft đã thay đổi hoàn toàn giao diện người dùng, một cuộc lột xác với giao diện trực quan hơn, thuận tiện hơn, giờ đây bạn không cần phải mò mẫn vị trí các tính năng của office nữa.

Các bạn có thể tải về miễn phí phần mềm microsoft office 2013 miễn phí tại đây Download Microsoft Office 2013

Phương pháp 1 dùng file Batch

lưu ý phướng pháp này đã bị microsft check nên khi các bạn tạo file batch. thì chương trình virus của windows sẽ báo có virus và xóa file. Vì vậy các bạn dùng phương pháp 2 hoặc disable antivirus

1 Active Microsoft office 2013 volume editions

Đầu tiên các bạn mở notepad, và copy dòng dưới đây dán vào, xong lưu lại với file định dạng file .cmd (ví dụ ActOffice2013.cmd)

Đầu tiên các bạn mở notepad, và copy dòng dưới đây dán vào, xong lưu lại với file định dạng file .cmd (ví dụ ActOffice2013.cmd)

dh
@echo off
title Activate Microsoft Office 2013 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Microsoft Office 2013 Standard Volume&echo - Microsoft Office 2013 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /setprt1688 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkey92CD4 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyGVGXT >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyKBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyYC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT >nul&set i=1
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo ospp.vbs /sethst%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
halt
pause >nul

Hoặc các bạn có thể download file mình đã tạo sẵn tại đây

Download       link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Xong chạy file (ActOffice2013.cmd) với quyền admin (click phải chuột chọn Run as administrator)

Và chờ báo Product  Activation Successful như hình dưới đây là được

Cách active microsoft office 2013 miễn phí

2 Active Microsoft office 2013 Retail edition

Việc active office phiên bản retail khác với office volume license, để active các bạn thực hiện như dưới đây

Cách này hỗ trợ mọi phiên bản office 2013 kể cả retail và volume license

Đầu tiên các bạn cần tải thư viện mở rộng của office volume edition, trong đây mình đã tạo sẵn file kích hoạt kết nối đến KSM server.

Download additional library extracted from installation folder of Office Volume

Download    link dự phòng

password thuthuatphanmem.top

sau khi tải về các bạn chạy giải nén ra

các bạn sẽ thấy 1 file ActiveOffice2013.cmd và một thư mục MSGuides.com_Office2013

Ok tiếp theo các bạn chạy file ActiveOffice2013.cmd với quyền admin (click phải chuột chọn Run as administrator)

Và chờ báo Product  Activation Successful như hình là được

Cách active microsoft office 2013 retail miễn phí

Phương pháp 2 chạy lệnh CMD

Với phương pháp này thì các bạn không có kinh nghiệm chạy lệnh cmd thì sẽ hơi khó khăn, nhưng nó không bị báo file virus

1 Active office 2013 Volume edition

Yêu cầu máy tính có kết nối internet

Mở CMD lên với quyền admin ( run as administrator) và chạy các lệnh sau

Copy từng dòng paste vào và enter

cscript %folder%\ospp.vbs /inpkeyYC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript %folder%\ospp.vbs /sethstkms8.msguides.com
cscript %folder%\ospp.vbs /setprt1688
cscript %folder%\ospp.vbs /act

Nếu xuất hiện dòng thông báo Product Activation Successful là ok

2 Active office 2013 Retail

Bạn cần tải thư viện hỗ trợ dưới đây về vì đây là bản cá nhân không hỗ trợ KMS server

Download additional library extracted from installation folder of Office Volume

Download

Giải nén và copy vào ổ đĩa C

Mở CMD lên với quyền admin ( run as administrator) và chạy các lệnh sau

Copy từng dòng paste vào và enter

cd /d c\library
for /f %x in ('dir /b *') do cscript %folder%\ospp.vbs /inslic%x

Tiếp theo chạy các lệnh sau Copy từng dòng paste vào và enter

cscript %folder%\ospp.vbs /inpkeyYC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript %folder%\ospp.vbs /sethstkms8.msguides.com
cscript %folder%\ospp.vbs /setprt1688
cscript %folder%\ospp.vbs /act

Cách gia hạn giấy phép Office 2013

Theo mặc định, giấy phép KMS được gia hạn tự động cứ sau 7 ngày nhưng trong một số trường hợp, quy trình này có thể bị kẹt. Vì vậy, bạn cần phải gia hạn giấy phép thủ công. Để thực hiện gia hạn thủ công các bạn làm theo các hướng dẫn trong bài sau

Hướng dẫn gia hạn giấy phép sử dụng phần mềm office thủ công.

Ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách active microsoft office 2013 miễn phí. Nếu có gì thắc mắc cần hỗ trợ hãy để lại comment

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================