Download Mindjet MindManager 2020 v20.0.331 kèm key active free

Download Mindjet MindManager 2020 v20.0.331 kèm key active free

mindjet mindmanager

Download Mindjet MindManager 2020 v20.0.331 kèm key active free

mindjet mindmanager Là phần mềm vẽ sơ đồ tư duy hay còn gọi là bản đồ tư duy. MindManager giúp sắp xếp công việc một cách thông minh, sáng tạo và bớt tốn thời gian hơn bằng cách theo dõi nhóm công việc, tổ chức và truyền thông thông tin một cách có hiệu quả

Hiện tại Mindjet Mindmanager đã update lên phiên bản 2020 các bạn có thể download Mindjet MindManager 2020 miễn phí tại đây

MindManager 2020 System Requirements

Supported Operating Systems

 • Microsoft® Windows® 10 32-bit and 64-bit
 • Microsoft® Windows® 8 and 8.1, 32-bit and 64-bit
 • Microsoft® Windows® 7 Service Pack 1, 32-bit and 64-bit

System Requirements

 • IBM or compatible Pentium® processor (1 GHz or greater)
 • 2 GB RAM or greater
 • 830 MB available disk space
 • Recommended Minimum Display 1280 x 720 pixels
 • Microsoft .NET 4.6 or higher

Additional requirements to use certain features

 • Microsoft Office Professional 2010, 2013, 2016 or 2019 (32-bit and 64-bit)
 • Microsoft Project® 2010, 2013, 2016 or 2019 (32-bit and 64-bit)
 • Microsoft Internet Explorer® 11.0 or great

Download mindjet mindmanager 2020

tải phần mềm mindjet MindManager 2020 free, download MindManager 2020 free,  key active MindManager 2020, download mindmanager 2020 full free, key mindmanager 2019 miễn phí, mindmanager v20, mindjet MindManager 2020

Download Mindjet Mindmanager 2020 v20.0.331 32bit

Download

Download Mindjet Mindmanager 2020 v20.0.331 64bit

Download

Key active Mindjet Mindmanager 2020 

viewkey

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt mindmanager 2020

Cài đặt phần mềm MindManager 2020

Tắt kết nối internet

mở phần mềm lên nhập key để active, không update phần mềm, nếu bị fix bản quyền cứ nhập lại key cũ