Download MindGenius 2020 v9.0.1.7321

Download MindGenius 2020

MindGenius

MindGenius là một ứng dụng ấn tượng cho phép bạn tạo các bản đồ ý tưởng kinh doanh phức tạp và lên kế hoạch cho các chiến lược, nhiệm vụ, dự án cũng như các sự kiện với ứng dụng rất mạnh mẽ này. Nó cho phép bạn tạo các bản đồ gốc nhưng nó cũng cung cấp nhiều mẫu, được sắp xếp theo các danh mục có liên quan.

MindGenius có thể thay đổi bố cục bản đồ để hiển thị thông tin cần thiết và có nhiều bố cục khác nhau để chọn từ: sơ đồ, phác thảo, ái lực, biểu đồ và phễu. Bạn cũng có thể mở rộng cũng như ký hợp đồng với nhiều chi nhánh khác nhau và gán nhiều loại thông tin cho từng loại.

MindGenius 2019
MindGenius 2019

Download MindGenius 2020

Download MindGenius 2020 v9.0.1.7321

Download MindGenius 2019 v8.0.1.7175

Download MindGenius Business 2018 v7.0.1.6969 Portable

Download

password unrar: 2020 or ********

install MindGenius

see the readme file

Cài đặt phần mềm

Copy file patch vào thư mục cài đặt

Chạy file patch với quyền admin để activate