Hackintosh macOS Big Sur 11.4 (20F71)

what is Hackintosh?

Any system or hardware which was not manufactured by Apple for Mac OS is made to run the Mac OS X, such a setup is known as Hackintosh. Ie: Any non-apple hardware that is made to run Mac OS X is called as Hackintosh.

Hackintosh là gì?

Hackintosh là hệ điều hành macOS được cài đặt trên máy tính thông thường không được sản xuất bởi Apple, xuất phát từ nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng.

Hệ điều hành Hackintosh đã được chỉnh sửa Kext (thư viện driver phần cứng) và bootloader (phần khởi động), qua đó cho phép người dùng cài đặt trên laptop ngoài sản phẩm của “nhà công nghệ táo khuyết”.

Download Hackintosh macOS Big Sur 11.4 (20F71)

Download Hackintosh macOS Big Sur 11.4 (20F71)

password extract file: 2020

install Hackintosh