Download Vray 3.60.03 for SketchUp 2016 – 2018

Download vray 3.60.03 full for sketchup 2016 – 2018

Vray 3.6 for sketchup

Vray là phần mềm mềm hỗ trợ Render cho các phần mềm thiết kế như 3DS max, Maya, MODO, Rhino, Cinema 4D, SketchUp,…

Mỗi phần mềm 3D thường kèm thêm một Rendering Engine cơ bản, nhưng Vray đã thể hiện được nó là nhanh nhất, dễ nhất và là Rendering Engine chất lượng nhất.

Hiện tại đã có Vray 3.60.03 dành cho sketchup 2016 – 2018, các bạn có thể tải vray 3.6 for sketchup  mới nhất tại đây

Các bạn có thể tải phần mềm sketchup pro 2019 mới nhất

Download vray 3.60.03 for sketchup 2016 – 2018

Phần mềm vray 3.6 for sketchup, download vray 3.6 for sketchup, tải vray 3.6 dành cho sketchup, license vray 3.6 for sketchup, vray 3.60.03 for sketchUP, vray 3.60.03 for sketchup 2016,  vray 3.60.03 for sketchup 2017, , vray 3.60.03 for sketchup 2018,

Đây là phiên bản V-ray 3.60.03 dành cho Sketchup pro 2016 – 2018, nó có thể hoạt động trên các phiên bản sketchup khác, tuy nhiên mình chưa kiểm chứng

Link download vray 3.60.03 for sketchup 2016 – 2018

Download

password nếu có: 123

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt vray 3.6 for sketchup

1. cài đặt V-Ray. không cần cài đặt License Server.

2. Copy cgauth.dll vào thư mục V-Ray bin ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll vào thư mục  V-Ray plugins ( C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin\plugins )

3. done