Download Penguin 2.0 for Rhino

Download Penguin 2.0 for Rhino

Penguin 2.0 for Rhino

Penguin là một trình kết xuất dòng quét khái niệm, phác thảo và hoạt hình, không trắc quang. Với Penguin, bạn có thể tạo hình ảnh cách điệu cho các mô hình của mình với một cái nhìn nghệ thuật để tăng sức hấp dẫn về đồ họa và hình ảnh

Penguin 2.0 mang đến bản phác thảo tự do, vẽ màu nước, vẽ hình hoạt hình và minh họa kỹ thuật cho Rhino

Xem thêm về plugin penguin 2.0 tại đây http://www.penguin3d.com/features.htm

Download Penguin 2.0 for Rhino

Download Penguin 2.0 for Rhino

penguin plugin, penguin 2.0 for rhino, download penguin 2.0 active free, key penguin 2.0, penguin 2.0 dành cho rhino

dh

download Penguin v2.0 SR1 Build 20090109 For Rhino

Download     link dự phòng

password  thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Penguin 2.0

cài đặt

copy cracked files to Program Files\Rhinoceros 4.0\Plug-ins\Penguin 2.0

xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================