Download Vray 3.60.03 for Rhino

Download Vray 3.60.03 for Rhino active free

Vray 3.60.03 for Rhino

Vray là phần mềm mềm hỗ trợ Render cho các phần mềm thiết kế như 3DS max, Maya, MODO, Rhino, Cinema 4D, SketchUp,…

Mỗi phần mềm 3D thường kèm thêm một Rendering Engine cơ bản, nhưng Vray đã thể hiện được nó là nhanh nhất, dễ nhất và là Rendering Engine chất lượng nhất.

Hiện tại đã có Vray 3.60.03 dành cho phần mềm Rhino 5 và 6, các bạn có thể tải vray 3.60.03 for Rhino active free mới nhất tại đây

download vray 3.60.03 for Rhino

Link download vray 3.60.03 for Rhino

Phần mềm vray 3.6 for Rhino, download vray 3.6 for Rhino, tải vray 3.6 dành cho Rhino, active free vray 3.6 for Rhino, vray 3.6 active free, vray 3.60.03 for Rhino 5, vray 3.60.03 for Rhino 6, vray 3.6 for Rhino 5 active free, vray 3.6 for Rhino 6 active free

Đây là phiên bản V-ray 3.60.03 dành cho Rhino 5 và 6, nó có thể hoạt động trên các phiên bản Rhino 7 tuy nhiên mình chưa kiểm chứng

Link download vray 3.60.03 for Rhino 5

Download

link dự phòng download

Link download vray 3.60.03 for Rhino 6

Download

link dự phòng download

File active free vray 3.60.03 for Rhino

download

link dự phòng download

password nếu có 123 hoặc thuthuatphanmem.top  hoặc thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active free vray 3.60.03 for Rhino

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros 6\vrayappsdk\bin )
Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros 6\vrayappsdk\bin\plugins )

3. Enjoy!

Note It might also work with plugins based on V-Ray AppSDK 3.60.XX for the other host applications, but it’s not tested