Phần mềm SAP2000 v20 kèm license (valid 08/2020)

Phần mềm SAP2000 v20 miễn phí

SAP2000 v20

CSI SAP2000 là các phần mềm tính kết cấu nổi tiếng của hãng CSI ( Computers and Structures Inc).
Phần mềm SAP2000 tính toán được nhiều loại kết cấu như Nhà, tường chắn nước, thùng chứa, bể nước mái …

Hiện tại phần mềm SAP2000 đã update lên SAP2000 v20 đây là bản nâng cấp của SAP2000 v19 cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất hiện nay.

Phần mềm SAP2000 v20 key active miễn phí

Download CSI SAP2000 v20 full kèm license

Link tải phần mềm sap2000 v20 miễn phí, download sap2000 v20 32bit, sap2000 v20 64bit, tải phần mềm sap2000 v20 , download sap2000 v20 full, sap2000 , license sap2000 , sap2000 v20 free, download sap2000 v20 full free, phần mềm sap2000 v20 mới nhất

Download CSI SAP2000 v20 32bit

Download       link dự phòng

Download CSI SAP2000 v20 64bit

Download       link dự phòng

Download license SAP2000 v20 (valid 08/2020)

Download       link dự phòng

Download CSI Detailing 2.0

Download       link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active SAP2000 v20

Cài đặt SAP2000 v20

Sử dụng file license valid 08/2020

Chạy file sap2000_v20_kg.exe với quyền admin => tạo ra file license Iservrc

Copy file Iservrc vào thư mục cài đặt SAP2000 mặc định

File license mới có thời hạn sử dụng đến 08/2020, nếu các bạn cài đặt và sử dụng sau thời gian này thì sử dụng tool runasdate dưới đây để chỉnh thời gian trước 08/2020

Download Runasdate gia hạn sử dụng phần mềm SAP2000 v20.2

Phiên bản 32bit

download       link dự phòng

Phiên bản 64bit

download       link dự phòng

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây

Chúc các bạn thành công.