Bentley ProStructures CONNECT Edition V10 Update 5.1 v10.05.01.11 x64

Download Bentley ProStructures CONNECT Edition V10

Bentley ProStructures CONNECT Edition

Bentley ProStructures là một phần mềm dựa trên 3D hỗ trợ bạn trong công việc xây dựng bản vẽ của một kết cấu thép và kim loại .

Chạy trên nền của Autocad, ProStructures giúp người dùng có được cái nhìn trực quan và tổng thể của nhiều mẫu vật liệu phù hợp cho quá trình thiết kế những dạng kết cấu phức tạp , tạo ra những bản vẽ chế tạo, quản lý các loại vật liệu cũng như lập các báo cáo thống kê vật liệu được sử dụng.

ProStructures CONNECT Edition V10

Download ProStructures CONNECT Edition V10

dh

Download Bentley ProStructures CONNECT Edition V10 Update 5.1 v10.05.01.11 x64

Download ProStructures CONNECT Edition V10 for AutoCAD 2017-2019

password: 2020

install ProStructures CONNECT Edition V10

see the readme file

Cài đặt phần mềm ProStructures CONNECT Edition V10

Copy file patch vào thư mục cài đặt

chạy file với quyền admin

Chọn Patch để active

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================