Download IMSPost 8.3n Suite x64

Phần mềm IMSPost 8.3n Suite

Phần mềm IMSPost

IMSPost là phần mềm chuyển đổi các tệp vị trí cắt (CAD) CAD / CAM thành các mã máy (G / M) (gcode) cụ thể theo yêu cầu của các máy NC. Với thư viện linh hoạt của các bộ xử lý chuẩn và cấu hình máy, bạn có thể bắt đầu tạo các tệp NC ngay lập tức.

IMSpost v8 làm việc hiệu quả hoạt động trơn tru với tất cả các hệ thống CAD / CAM và nền tảng phần cứng chính. Bộ xử lý macro IMS, với trình gỡ lỗi cấp nguồn, cung cấp hỗ trợ cho các cấu hình xử lý hậu xử lý phức tạp nhất.

Các tính năng của IMSpost bao gồm

 • High speed machining
 • Auto-convert point-to-point data to NURBS format
 • Customization of user interfaces or menus (DLLs, scripts or other programs during the execution of post-processing operations)
 • Precise reading of CL files
 • Advanced linearization for multi-axis devices
 • Generate optimal output by linear tangential systems
 • The high speed of the program due to the use of ++ C
 • Support for most CNC machines in different business classes from linear to rotary machines
 • 5 axis piercing cycles
 • Use of similar processor backhaul for a variety of hardware and CAM systems
 • Ease of use of macros and debugger languages ​​to track program outputs in line-to-line

Download IMSPost 8.3n

Download IMSPost 8.3n Suite x64

password: 2020

install IMSPost v8

1. Install IMSPost/IMSVerify/IMSpexec

2. Copy “ims_SSQ.lic” to <IMS program folder> (by default C\Program Files\IMS )

3. Create system environment variable IMSDIR_LICENSE_FILE pointing to ims_SSQ.lic

4. Reboot

Ok done