Download vectorworks 2020 SP4 full free (windows / macos)

Download vectorworks 2020 SP4 full free

vectorworks

Vectorworks là một phần mềm thiết kế 2D và 3D thường được sử dụng trong lĩnh vực thiết kế nội thất, ngoại thất,…

Vectorworks có các bản chuyên biệt dành riêng cho các mục đích khác nhau như Vectorworks designer, Vectorworks architect, Vectorworks landmark, Vectorworks spotligh, Vectorworks Fundamentals

Hiện tại hãng đã ra mắt phiên bản Vectorworks 2020, các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Các tính năng chính

  • 2D & 3D Modeling.
  • BIM Modeling.
  • Graphical Scripting.
  • Subdivision Surface Modeling.
  • Drafting & Annotation Tools.
  • Schedules & Construction Documents.
  • Project Sharing.
  • File Import & Export.

Download vectorworks 2020 for windows \ macos

vectorworks 2020, download vectorworks 2020 free, tải phần mềm vectorworks 2020 free, vectorworks 2020 for mac, vectorworks 2020 dành cho macos, key activate vectorworks 2020, vectorworks 2020 full free, cài đặt vectorworks 2020, license vectorworks 2020

Download Vectorworks 2020 SP4

Download

Download vectorworks 2020 SP3.1 for macos

Download

password: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt vectorworks 2020

Xem file readme đính kèm

Trước khi cài đặt thêm các dòng sau vào file hosts

127.0.0.1 piracy.vectorworks.net
127.0.0.1 piracy.nemetschek.net
127.0.0.1 secure.nemetschek.net
127.0.0.1 installer.nemetschek.net
127.0.0.1 ec2web4.nemetschek.net
127.0.0.1 54.210.117.169
127.0.0.1 abouzars-g5.nemetschek.net
127.0.0.1 connect.vectorworks.net
127.0.0.1 notify.vectorworks.net
127.0.0.1 activation.vectorworks.net

Hoặc chạy file với quyền admin nó sẽ thêm vào file hosts cho các bạn

Cài đặt Vectorworks 2020

copy file trong thư mục fix vào thư mục cài đặt

Ok xong