Missler Software TopSolid 2021 version 6.22

Download Missler Software TopSolid 2021

Phần mềm TopSolid

Trong thế giới CAD/CAM/CNC chúng ta đã biết có rất nhiều phần mềm thiết kế gia công khác nhau ,một số phần mềm được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam như Pro/e, NX, Solidworks, Catia, Mastercam, Cimatron,Powermill, Visi…. nhưng để chọn một phần mềm cho riêng mình thì không phải ai cũng có thể lựa chọn dễ dàng.

TopSolid 7 là giải pháp CAD/CAM hàng đầu cho ngành cơ khí ở Pháp. Topsolid là phần mềm được ưa chuộng trong thời gian gần đây và ngày càng phát triển trên toàn thế giới.

TopSolid là giải pháp được ưa thích bởi các nhà sản xuất và các linh kiện  phụ trong hàng không, ô tô, máy công cụ, cơ khí tổng hợp các lĩnh vực.

Các Modul của Topsolid

Topsolid Design  thiết kế

TopsolidMold  thiết kế khuôn

TopSolidProgress  thiết kế khuôn dập liên hoàn

TopSolidSheetMetal  thiết kế kim loại tấm

TopSolid Wire  cắt dây

TopSolid Wood  thiết kế và gia công sản phẩm từ gỗ

TopSolid Cam  lập trình gia công

Required system of Topsolid 7

Supported operating systems

 • Windows 7 64-bit
 • Windows 8 & 8.1 (TopSolid 7.7 minimum)
 • Windows 10 (TopSolid 7.10 minimum)
 • WinRT is not supported

Hardware

Recommended configuration for a TopSolid 7 workstation

 • Windows 8 or 10 in 64-bit
 • Intel-i7 Processor or AMD equivalent (TopSolid 7 is not compatible with AMD Athlon 32-bit processors only)
 • 16 GB minimum RAM
 • AMD FirePro or nVidia GeForce & Quadro Series with 1 Gb RAM minimum
 • Graphic resolution Full HD 1920 × 1080
 • 1 Tb hard disk drive with 100 Gb permanent free space

Graphic cards

TopSolid 7 has been optimized for the use of the latest graphics accelerators

 • AMD FirePro
 • nVidia GeForce & Quadro

Download Missler Software TopSolid 2021

Download Missler Software TopSolid 2021

Download

Missler Software TopSolid 7.14 x64

Download

Password extract file: 2020

install TopSolid 7

1. Install TopSolid, choose whatever modules you need, yet be sure to include  “Sentinel RMS License manager 9.4.0” in installation list.

2. Run ‘WlmAdmin.exe’ from “DVD1\Setup\Redist\Sentinel RMS License Manager\Tools” expand node of Subnet Servers, right click the server name and select  Add Feature > From a File > To Server and its File, browse to file ‘lservrc.lic’ and open it.

3. Run TopSolid and select “Floating Licenses” tab, enter license server PC name, click “Apply”, select TopSolid’All license, click “Add License”.