Download microsoft project 2019 kèm key active free

Download microsoft project 2019 kèm key active free

microsoft project 2019

Microsoft đã chính thức phát hành bộ phần mềm microsoft office 2019 mới nhất, theo đó phiên bản project 2019 cũng được phát hành.

Microsoft office project 2019 là bản nâng cấp tiếp theo của phiên bản office 2016, để trải nghiệm các tính năng ới các bản hãy download project 2019 về tại đây nhé.

Đối với phiên bản project 365 thì được cập nhật tính năng mới hoàn toàn theo chính sách, các bạn không cần phải nâng cấp

Download microsoft project 2019 active free

Link download microsoft project miễn phí từ trang chủ microsoft, tải phần mềm microsoft project 2019 32bit và 64bit, tải phần mềm project 2019, key active project 2019 free, download project 2019 active free, project 2019 full active free, key project 2019

dh

Download microsoft project 2019 32bit

Download      link dự phòng

Download microsoft project 2019 64bit

Download      link dự phòng

Download microsoft project 2019 32bit and 64bit

Link google     Link microsoft     Link mega

password thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt project 2019

Đối với định dạng file .img, nó tương tự file iso, các bạn click chuột phải và chọn mount, xong vào chạy file setup để cài đặt. Hoặc sử dụng phần mềm 7zip để giải nén ra

Cài đặt phần mềm xong

Mở Notepad và copy nội dung bên dưới vào, xong lưu lại với file định dạng .cmd

(ví dụ ActProject2019.cmd)

@echo off
title Activate Microsoft Project 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Microsoft Project Standard 2019&echo - Microsoft Project Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&cscript ://nologo ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms" >nul&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\client-issuance*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\projectprovl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\projectpro2019vl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Project...&cscript ://nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /setprt1688 >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /unpkeyPKD2B >nul&cscript ://nologo ospp.vbs /inpkeyB4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul&set i=1
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript ://nologo ospp.vbs /sethst%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here bit.ly/odt2k16
halt
pause >nul

Hoặc tải file mình tạo sẵn ở đây ActProject2019.cmd

Download      link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Xong chạy file ActProject2019.cmd với quyền admin và chờ báo active thành công là xong

Nếu không được thì sử dụng tool KMSpico để active, xem hướng dẫn active microsoft project 2019 ở bài viết dưới đây

Hướng dẫn active microsoft project 2019 bằng KMSpico

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================