Download mail server mdaemon 16.5.2

  • Post author:
  • Post category:SYSTEMS

Download mail server mdaemon 16

mail server mdaemon 16

Mdaemon là một phần mềm mail server nổi tiếng gọn nhẹ dễ cấu hình, dễ cài đặt, chi phí đầu tư thấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện nay có rất nhiều phần mềm mail server như exchange, zimbra, … Nhưng Mdaemon vẫn được nhiều đơn vị sử dụng vì đa tính năng, dễ cài đặt cấu hình, dễ quản trị, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.

Download mail server mdaemon 16

Download mdaemon 16.5.2

password: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt mdaemon 16.5.2

Trước khi cài đặt thêm dòng sau vào file hosts

127.0.0.1 services.altn.com

Tắt kết nối internet

Chạy file setup và nhập password: ru-board

cài đặt xong, nếu vẫn báo chưa activate thì tiếp tục chạy lại file setup

Chúc các bạn thành công