IBM SPSS Statistics 26.0 IF006 Windows \ MacOS

Download IBM SPSS Statistics 26.0

Phần mềm IBM SPSS Statistics 26

IBM SPSS Statistics is leading statistical software that helps you quickly and easily find new insights in your data.

IBM SPSS là phần mềm chuyên về phân tích tần số, anova, thống kê mô tả, tương quan, hồi quy, kiểm định có tham số, kiểm định phi tham số các loại. Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Mac OS. SPSS được sản xuất bởi SPSS Inc.,  nó đã được mua lại bởi IBM vào năm 2009. Các phiên bản hiện tại  được chính thức đặt tên là IBM SPSS Statistics

SPSS là một chương trình sử dụng rộng rãi để phân tích thống kê trong khoa học xã hội . Nó cũng được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu thị trường, các nhà nghiên cứu y tế, công ty khảo sát, chính phủ, các nhà nghiên cứu giáo dục, các tổ chức tiếp thị, kĩ sư khai thác dữ liệu…

Các thống kê căn bản trong phần mềm SPSS

+Thống kê mô tả Lập bảng chéo, tần số, Descriptives, khám phá, mô tả, tỷ lệ
+Thống kê đơn biến trung bình, t -test, ANOVA, tương quan ( hai biến, từng phần partial, khoảng cách), kiểm tra phi tham số
+Dự đoán kết quả hồi quy tuyến tính
+Dự đoán phân  nhóm nhóm phân tích nhân tố, phân tích cluster ( hai bước, K -means, phân cấp), biệt số.

Download IBM SPSS Statistics 26

Download IBM SPSS Statistics 26.0 IF006 Windows x86/x64

Download IBM SPSS Statistics 26.0 IF006 macOS

password: thuthuat-phanmem.top

install IBM SPSS Statistics 26

see the readme file

Xem chi tiết file readme đính kèm

Cài đặt phần mềm

Copy file license trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt

Hiện tại mình đang có tài liệu nghiên cứu IBM SPSS bằng tiếng anh, nếu các bạn có nhu cầu vui lòng để lại comment hoặc inbox