Download VRay 3.6 for 3Ds Max 2013 – 2018

Download VRay 3.6 for 3Ds Max 2013 – 2018

VRay 3.6 for 3Ds Max

Vray 3.6 dành cho 3Ds Max. Vray 3.6 với công nghệ Hybird Rendering bạn có thể render trên GPU Nvidia, CPU – hoặc kết hợp cả hai để tăng tốc độ, giảm thởi gian render xuống thấp hơn so với những phiên bản trước.

VRay 3.6 for 3Ds Max 2018

Những điểm nổi bật trong phiên bản VRay 3.6

Full Light Select Render Element Tạo ra ánh sáng cá nhận hoặc nhóm các ánh sáng thành phần tử riêng biệt, với sự hỗ trợ đầy đủ cho chiếu sáng toàn phần, phản xạ và khúc xạ cho sự pha trộn ánh sáng chính xác trong tác phẩm.

Cryptomatte Tự động tạo các lớp phủ ID với sự hỗ trợ thông minh hơn, độ sâu trường ảnh và chuyển động mờ.

NVIDIA NVLink Hỗ trợ bộ nhớ GPU chia sẻ qua các card độ họa tương thích NVLink.

Download VRay 3.6 for 3Ds Max full active free miễn phí

Link tải vray 3.6 dành cho phần mềm autodesk 3ds max 2018, 3sd max 2017, 3sd max 2016, 3sd max 2015, 3sd max 2014, 3sd max 2013, vray 3.6 active free for 3ds max miễn phí

Download vray 3.6 active free cho 3ds max 2018, Download vray 3.6 active free cho 3ds max 2017, Download vray 3.6 active free cho 3ds max 2016, Download vray 3.6 active free cho 3ds max 2015, Download vray 3.6 active free cho 3ds max 2014, Download vray 3.6 active free cho 3ds max 20132013

Download vray 3.60.03 for 3ds max 2018

 Download      link dự phòng

Download vray 3.60.03 for 3ds max 2017

 Download         link dự phòng

Download vray 3.60.03  for 3ds max 2016

 Download       link dự phòng

Download vray 3.60.03  for 3ds max 2015

 Download       link dự phòng

Download vray 3.60.03  for 3ds max 2014

 Download      link dự phòng

Download vray 3.60.03 for 3ds max 2013

 Download       link dự phòng

Xem thêm Vray next 4.1.002 for 3ds max 2013 – 2019

Hướng dẫn cài đặt  VRay 3.6 for 3Ds Max

Cài đặt vray 3.6 for 3ds max 2016

mở thư mục active free

Copy file vray_zzz2016.dll vào C\Program Files\Chaos Group\V-ray\RT  for 3ds max 2016 for x64\bin\plugins

Copy file vray2016.dlr vào C\Program Files\Autodesk\3Ds Max 2016\plugins

Hướng dẫn thực hiện với 3ds max 2016, các phiên bản khác thực hiện tương tự

Xem video hướng dẫn VRay 3.6 dành cho 3Ds Max

https://youtu.be/40O-ZNzkvaA

Chúc các bạn thành công