Phần mềm Microsoft Visual Studio 2019 v16.0.0 RTM / 2017 v15.9.11

Phần mềm Microsoft Visual Studio 2019 v16.0.0 RTM / 2017 v15.9.11

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web.

Hiện tại microsoft đã ra mắt phiên bản Microsoft Visual Studio 2019 v16.0.0 các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Microsoft Visual Studio 2019

Microsoft Visual Studio 2019 v16.0.0 RTM / 2017 v15.9.11

Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual Studio 2019, Microsoft Visual Studio 2017, key Microsoft Visual Studio 2019, key Microsoft Visual Studio 2017, Microsoft Visual Studio 2019 active free, Microsoft Visual Studio 2017 active free

Download Microsoft Visual Studio 2019 v16.0.0 RTM

Visual Studio 2019 Professional  –  Visual Studio 2019 Enterprise

Visual Studio 2019 Enterprise
BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF
Visual Studio 2019 Professional
NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y

Download Microsoft Visual Studio 2017 v15.9.11

Link google Download

link fshare Download

Visual Studio Enterprise Keys
NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF

Visual Studio Pro Keys
KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2
HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV

Xem thêm