Phần mềm vectorworks 2019 SP5 for windows \ macos

Download vectorworks 2019 SP5 full free

vectorworks 2019

Vectorworks là một phần mềm thiết kế 2D và 3D thường được sử dụng trong lĩnh vực thiết kế nội thất, ngoại thất,…

Vectorworks có các bản chuyên biệt dành riêng cho các mục đích khác nhau như Vectorworks designer, Vectorworks architect, Vectorworks landmark, Vectorworks spotligh, Vectorworks Fundamentals

Download vectorworks 2019 active free for windows \ macos

Các tính năng chính

  • 2D & 3D Modeling.
  • BIM Modeling.
  • Graphical Scripting.
  • Subdivision Surface Modeling.
  • Drafting & Annotation Tools.
  • Schedules & Construction Documents.
  • Project Sharing.
  • File Import & Export.

Download vectorworks 2019 for windows \ macos

vectorworks 2019, download vectorworks 2019 active free, tải phần mềm vectorworks 2019 active free, vectorworks 2019 for mac, vectorworks 2019 dành cho macos, key active vectorworks 2019, vectorworks 2019 active free

Download Vectorworks 2019 SP5.2 x64

link upfile   link fshare   link mshare

Download vectorworks 2019 SP4 for macos

link upfile   link fshare   link mshare

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt vectorworks 2019

Trước khi cài đặt thêm các dòng sau vào file hosts

127.0.0.1 piracy.vectorworks.net
127.0.0.1 piracy.nemetschek.net
127.0.0.1 secure.nemetschek.net
127.0.0.1 installer.nemetschek.net
127.0.0.1 ec2web4.nemetschek.net
127.0.0.1 54.210.117.169
127.0.0.1 abouzars-g5.nemetschek.net
127.0.0.1 connect.vectorworks.net
127.0.0.1 notify.vectorworks.net
127.0.0.1 activation.vectorworks.net

Install Vectorworks 2019 with this Serial VWEval-24-003F-31C2-E530

Blocks the program on the firewall.

Copy Patcher into VectorWorks 2019 folder & Run it.

done

Phiên bản macOS

– Block internet
– Install Vectorworks 2019 with this Serial VWEval-24-003F-31C2-E530
– Copy crack into VectorWorks 2019 folder & Run it