Bentley STAAD.Pro CONNECT Edition 22 Update 7

download Bentley STAAD.Pro CONNECT Edition

STAAD.pro CONNECT Edition

STAAD.Pro là một phần mềm tính toán kết cấu toàn diện, STAAD.Pro thiết kế và phân tích FEM hàng đầu cho bất kỳ loại dự án nào bao gồm tháp, cống, nhà máy, cầu, sân vận động và cấu trúc công trình biển…

Với một loạt các khả năng phân tích tiên tiến bao gồm tĩnh tuyến tính, phổ phản ứng, time history, cable, phân tích pushover và phi tuyến tính, STAAD.Pro cung cấp cho nhóm kỹ thuật của bạn giải pháp mở rộng và có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho dự án của bạn.

STAAD.Pro CONNECT Edition là phiên bản nâng cấp của STAAD.pro V8i với nhiều tính năng ưu việt và được bổ sung lên đến 90 mã thiết kế quốc tế.

Download STAAD.pro CONNECT Edition 22

Download STAAD.pro CONNECT Edition

  • Bentley STAAD.Pro CONNECT Edition 22 Update 7
  • STAAD.Pro V8i SS6 version 20.07.11.90
  • STAAD Planwin v14.00.16.00
  • STAAD Advanced Concrete Design RCDC v06.03.01.02
  • Bentley STAAD RCDC V8i 4.2.1.3
  • Bentley STAAD.Pro V8i SELECTseries 5 v20.07.10.66 & STAAD.foundation V8i SELECTseries 4 v05.03.00.34
  • RCDC FE V8i v02.01.01.07

password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install STAAD.pro CONNECT Edition 22

read the readme file

Xem file readme đính kèm