SOFiSTiK 2020 SP 2020.6 Build 1292 free download

SOFiSTiK 2020 SP 2020.6 Build 1292

SOFiSTiK 2020

SOFiSTiK là một phần mềm mạnh mẽ cho thiết kế 3D và phù hợp cho các nhà thiết kế đồ họa hoặc kỹ sư. Chương trình này có các phân tích mạnh mẽ và bạn có thể thiết kế các mô hình chính xác và kỹ thuật. Chương trình này được sử dụng để thiết kế các tòa nhà, các cấu trúc khác nhau như đường hầm và cầu, v.v …

Tính năng Sofistik Architectural Desktop giúp bạn thiết kế các mô hình khác nhau với giao diện thân thiện với người dùng.

Với tính năng CADINP, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các tham số bạn muốn trong môi trường ứng dụng để có các mô hình chính xác hơn.

Với ASE, bạn có thể thực hiện các phân tích khác nhau trên mô hình 3D giới hạn của mình.

Tính năng STAR giúp bạn kiểm tra mẫu 3D của mình theo nhiều cách.

Với SlabDesigner PRO, bạn có thể thêm tường, các bộ phận và hơn thế nữa.

TALPA giúp bạn thực hiện các phân tích bề mặt và không bề mặt, căng thẳng và căng thẳng.

Với tính năng PHYSICA, bạn có thể kiểm tra cấu trúc của mình dưới các chất lỏng khác nhau và kiểm tra các thay đổi được thực hiện theo gió và hơn thế nữa

Các bạn có thể tải về phần mềm SOFiSTiK 2020 SP 2020-2 Build 527 mới nhất tại đây

Download SOFiSTiK 2020

phần mềm SOFiSTiK 2020, download SOFiSTiK 2020, hướng dẫn cài đặt SOFiSTiK 2020, key SOFiSTiK 2020, license SOFiSTiK 2020, SOFiSTiK 2020 free download

Download SOFiSTiK 2020 SP 2020.6 Build 1292

SOFiSTiK Bridge Modeler 2020 SP 2020-2 Build 364 x64

SOFiSTiK SOFiCAD 2020-6 Build 106 (x64) for AutoCAD

SOFiSTiK Analysis + Design 2020 SP 2020-2 Build 566 x64

SOFiSTiK Reinforcement Detailing & Reinforcement Generation 2020 SP 2020-2 Build 357 x64

Download

pass unrar: 2020

install SOFiSTiK 2020

see the readme file

xem file readme đính kèm