Phần mềm SheetCAM v6.0.28 miễn phí

Phần mềm SheetCAM v6.0.28 active free miễn phí

SheetCAM

SheetCAM là phần mềm được sử dụng nhiều trong việc sinh mã cho máy cắt Plasma, Gas bởi tính dễ sử dụng, dung lượng nhỏ và thân thiện với người dùng.

Phần mềm SheetCAM v6.0.28 active free miễn phí

Chức năng của SheetCAM

– Nhập dữ liệu từ bản vẽ CAD, file DXF.
– Thiết lập công cụ cắt.
– Lưu bảng công cụ cắt.
– Tạo file GCode.
– Tạo báo cáo (Report).

Sheetcam có các tính năng rất hữu ích cho Plasma, Laser, Waterjet và Oxy-fuel cutting.

Định nghĩa dao cho phép bạn xác định tất cả các thông số quan trọng cho đường cắt. Bạn có thể xác định nhiều dao cho các vật liệu khác nhau,…

Khi bạn đã xác định dao, bạn có thể thiết lập đường cắt. SheetCam cho bạn nhiểu tùy chọn cắt tùy chỉnh.

Download SheetCAM v6.0.28 active free

phần mềm SheetCam V6.0.28, download SheetCam V6.0.28 active free, download SheetCam Development V6.1.53, key sheetcam miễn phí, SheetCam V6.0.28 active free, SheetCam Development V6.1.53 active free

Download SheetCAM 2019 v6.0.28

link secufile    link upfile    link mshare

password 123

Hướng dẫn cài đặt và active SheetCAM v6

Chạy Setup cài đặt phần mềm SheetCAM v6

Chạy file “KeyGen_SheetCam_TNG” với quyền Admin (click chuột phải chọn run as administrator) >> Generate sẽ xuất hiện file “license.camlic

Tắt kết nối internet

Mở phần mềm >> Help >> Install license file và tìm đường dẫn đến file “license.camlic” đã tạo dc ở trên

Ok xong