Phần mềm MITCalc 1.74

Phần mềm MITCalc 1.74 active free

MITCalc 1.74

phần mềm MITCalc là gì?

MITCalc là một ứng dụng mở trong Microsoft Excel do công ty Ing. Miroslav Petele, Cộng hòa Séc thực hiện. MITCalc gồm cả tính toán thiết kế và kiểm nghiệm cho nhiều chi tiết máy khác nhau như bánh răng, đai, xích, ổ trục, chi tiết ghép trục, chốt…

Phần mềm MITCalc có độ tin cậy, độ chính xác cao và trên hết là ứng dụng hữu ích cho quá trình thiết kế chi tiết, giải quyết một vấn đề kỹ thuật hoặc tính toán một nội dung Cơ khí mà không cần phải có kiến thức chuyên sâu như các nhà thiết kế thông thường

Phần mềm MITCalc tính toán thiết kế được hầu hết các chi tiết máy thông dụng, các dữ liệu của phần mềm cũng dựa trên cơ sở dữ liệu của các tiêu chuẩn thông dụng như ISO, DIN, ASTM, ANSI, JIS,…Vì vậy, ta sẽ xây dựng quy trình lựa chọn các chi tiết máy tiêu chuẩn dựa vào phần mềm tính toán chi tiết máy MITCalc 1.74

Phần mềm MITCalc 1.74 active free

Download MITCalc 1.74 active free

phần mềm MITCalc 1.74. download MITCalc 1.74, MITCalc 1.74 active free, key active MITCalc 1.74

Download MITCalc 1.74 32bit

Download     link dự phòng

Download MITCalc 1.74 64bit

Download     link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active free MITCalc 1.74

Cài đặt phần mềmMITCalc 1.74

Chạy file keygen với quyền admin để lấy key active