VERO AlphaCAM 2017 R2

Phần mềm AlphaCAM 2017 R2 full free

AlphaCAM 2017

Alphacam 2017 là phần mềm gia công gỗ kim loại sắt và đá, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tạo ra có  năng suất, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Alphacam 2017 có các mô-đun bao gồm phay, gia công tiện với 2 trục đến 5 trục.

Chức năng của phần mềm Alphacam 2017 trong gia công

– Alphacam Router

– Planar Machining – Gia công 2D

– Alphacam Milling

  • Multi-Axis Machining (gia công nhiều trục)
  • 3D Milling (phay 3d)
  • 3D Engraving (khắc chữ,hoa văn)

– Alphacam Turning (tiện)

– Alphacam Art (điêu khắc)

– Wire EDM (cắt dây)

Download AlphaCAM 2017

Tải phần mềm AlphaCAM 2017

dh

Download Alphacam 2017 R2

password  2020

install AlphaCAM 2017

1. Install Vero alphacam 2017 r2
2. Run CLS -> License Manager
3. Repeat 4…9 for N=1 to 4
4. Click “Install License”
5. Paste 0000-0000-0000-0000-0000-0001 to “Servercode” field
6. Select “Use License file”
7. Browse to 0000-0000-0000-0000-0000-0000-N.one supplied
8. Next  and Finish

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================