Download MindMap Ultimate 9.0.1

Download imindmap 9 full free

imindmap

iMindMap là phần mềm hỗ trợ tạo sơ đồ tư duy (bản đồ tư duy). Với việc sử dụng bản đồ tư duy sẽ phát huy được khả năng tư duy của não bộ đưa ra các ý tưởng và sắp xếp chúng dưới dạng một sơ đồ tư duy khoa học. Từ đó giúp con người có thể nắm vững được kiến thức cũng như khai phá thể hiện các ý tưởng mới tốt hơn.

Download imindmap 9 active free
Download imindmap 9 active free

Download imindmap 9

Download imindmap 9.0.1

việc cài đặt imindmap 9 khá phức tạp, để đơn giản mình khuyên các bạn nên sử dụng imindmap 10 hoặc mới hơn

password: 2020

Hướng dẫn cài đặt Imindmap 9

see the readme file

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản trước của “iMindMap”, hãy đảm bảo rằng bạn đã gỡ bỏ nó hoàn toàn:

  • C:\Users\(thư mục tài khoản người dùng-use profile)\.Thinkbuzan
  • C:\ProgramData\JSoft
  • C:\ProgramData\ThinkBuzan

Cài đặt net framework 4.0 trước

Cài đặt phần mềm bằng cách chạy file setup.exe

Sao chép đường dẫn cài đặt, ví dụ: C:\Program Files\ThinkBuzan\iMindMap 9\

Không đóng cửa sổ cài đặt

Chạy file “iMindMap Patch.exe” với quyền admin ( run as administrator)

Trong cửa sổ mở ra, nhấn vào bàn phím “1” rồi “Enter” để chờ thao tác. Đóng cửa sổ bằng cách nhấn phím bất kỳ

Một lần nữa, Chạy file “iMindMap Patch.exe” với quyền admin

Trong cửa sổ mở ra, bấm vào bàn phím “2” rồi thao tác chờ “enter”. Đóng cửa sổ bằng cách nhấn phím bất kỳ

Một lần nữa, Chạy file “iMindMap Patch.exe” với quyền admin

Trong cửa sổ mở ra, bấm vào bàn phím “3” rồi thao tác chờ “enter”. Đóng cửa sổ bằng cách nhấn phím bất kỳ

Chạy phần mềm “iMindMap”. Bằng cách nhấp vào cửa sổ cài đặt không bị đóng bằng cách nhấp vào “start iMindMap”

Chấp nhận thỏa thuận cấp phép

Trong cửa sổ hiện ra, chọn “I want a Free Trial.”

Đăng ký bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới.

(!) Xin lưu ý rằng bạn cần điền các chữ cái Latinh, và viết tên người dùng bằng chữ thường, không viết hoa

Đăng nhập bên dưới danh sách của bạn.

Chọn ngôn ngữ mong muốn, hoàn tất cài đặt

Chạy chương trình “iMindMap”, tạo bản đồ “cố định” với tên “123”. Đóng chương trình mà không lưu các thay đổi

Khởi động “task manager” và đảm bảo rằng phần mềm imindmap đã được đóng hoàn toàn, nếu có proccesses liên quan tới imindmap thì endtask nó

Chạy file “iMindMap Crack.exe” với quyền admin

Ở giai đoạn chọn vị trí cài đặt để thay thế đường dẫn được đề xuất bằng đường dẫn cài đặt nãy đã copy ở trên (ví dụ: C:\Program Files\ThinkBuzan\iMindMap 9 )

Tiếp tục Chạy file “iMindMap Crack.exe” với quyền admin

Tương tự, khi chọn vị trí cài đặt, hãy thay thế trống đã sao chép để tiến lên. (Ví dụ: C:\Program Files\ThinkBuzan\iMindMap 9 )

Chạy phần mềm “iMindMap”.

Một cửa sổ bật lên với sự lựa chọn của các tùy chọn đầu vào – gần với chữ thập. Đóng hoàn toàn phần mềm

Một lần nữa, khởi chạy “task manager” và đảm bảo rằng chương trình đã được đóng hoàn toàn

Tiếp tục Chạy file “iMindMap Crack.exe” với quyền admin

Chọn đường dẫn cài đặt để thay thế đường dẫn được đề xuất đã sao chép trước (ví dụ: C:\Program Files\ThinkBuzan\iMindMap 9 )

Chạy chương trình “iMindMap”. Một hộp thoại sẽ xuất hiện nhập – nhập mọi thứ. Nếu một lần nữa, bạn được nhắc với một lựa chọn các tùy chọn nhập cửa sổ – gần với dấu thập. Đôi khi nó xuất hiện hai lần. Đóng và một lần nữa.

Khi bạn khởi động chương trình sẽ bị treo ở đầu – không sao cả, bạn đang làm đúng

mở “task manager” endtask toàn bộ processe của imindmap

Chạy “iMindMap Patch.exe” với quyền admin

trong cửa sổ mở ra, nhấp vào bàn phím “1” và thao tác chờ “đầu vào”. Đóng cửa sổ bằng cách nhấn phím bất kỳ

Tương tự, lặp lại quy trình với “iMindMap Patch.exe”, nhấn liên tục “2” và “3” sau mỗi lần lựa chọn khởi động lại “iMindMap Trial Reset.exe”

Chạy “iMindMap”

Chấp nhận thỏa thuận cấp phép

Trong cửa sổ hiện ra, chọn “I want a Free Trial.”

Đăng nhập bên dưới danh sách của bạn.

Chọn ngôn ngữ ưa thích

Một hộp thoại xuất hiện Import – nhập mọi thứ.

Tạo bản đồ “Freeze” với tên “123”. Đóng chương trình mà không lưu các thay đổi

Chạy file “iMindMap Crack.exe” với quyền admin

Và ở giai đoạn chọn đường dẫn cài đặt để thay thế được đề xuất đã sao chép trước (ví dụ: C: \ Program Files \ ThinkBuzan \ iMindMap 9 )

Và một lần nữa Chạy file “iMindMap Crack.exe” với quyền admin, ở giai đoạn chọn đường dẫn cài đặt để thay thế được đề xuất đã sao chép trước (ví dụ: C: \ Program Files \ ThinkBuzan \ iMindMap 9 )

Khởi động iMindMap