Hướng dẫn active windows 7 miễn phí

Hướng dẫn active windows 7 miễn phí

Để active windows 7 chúng ta có thể dùng nhiều cách khác nhau đơn giản nhất là mua key active, tốn tiền việt nam mình ít người chịu chi, hoặc dùng [email protected] cái này thì đa phần vì nó không tốn tiền nhưng chứ rủi ro khi sử dụng

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active windows 7 miễn phí và không cần tốn tiền mua key, không cần dùng windows [email protected]

Những cách active windows 7 miễn phí.

1 Active by phone – áp dụng mọi phiên bản windows 7

Lưu ý nếu bạn sử dụng windows 7 pro hoặc windows 7 enterprise hãy sử dụng cách 2 đơn giản hơn

Step 1 Truy cập vào đây để lấy key windows 7 theo phiên bản ban đang sử dụng

Step 2 Disable internet để chọn active by phone
see other ways to activate

Nhập vào key ở trên, tùy vào phiên bản win 7 của bạn pro hay ultimate .
copy license into product key field
use the automated phone system
confirm your license and make sure it is correct
click the nearest location

Bạn sẽ nhận được installation ID (9 groups of 6 digits).
follow phone system instructions to enter the installation id

Step 3 mở kết nối internet và truy cập vào đây Microsoft Service for Mobile page.

Tại màn hình này bạn xem trên máy tính của mình coi mỗi nhóm có bao nhiêu số, nếu 1 nhóm có 6 số thì chọn 6 Digits
select digits in your first block of installation id

Nhập vào installation ID của bạn, sau đó click submit button.

type confirmation id the phone system gives you

Nhập 1 vào ô How many computers you have installed, with this copy of software?

click submit

answer the question "how many computer have you installed"

Nhập vào  confirmation ID mà bạn nhận được, xong click Next để activate Windows của bạn

enter the confirmation id you got once again

Done!!! báo active thành công.

Hướng dẫn active win7 miễn phí

Lưu ý Nếu bạn thấy một trong những thông báo dưới đây, vui lòng thử key khác

1. “Unfortunately, we cannot complete this transaction as our records do not recognize this as a valid product. You may be able to return the software to your reseller for a new product.
Thank you for contacting Microsoft, goodbye.”

2. “Your Microsoft Product has exceeded the set number of activations. No additional activations can be provided on this product key. Customers with volume license agreements should notify their IT Administrator or IT Professional about this error message.
Thank you for contacting Microsoft, goodbye.”

3. “Let’s get you to one of our Answer Desk agents for help.
I was not able to validate your installation ID. Please have the Activation window up on your computer screen, so you can have this number handy. The representative will need this number to help with activating your product.”

Nếu vẫn không thể active vui lòng sử dùng phương pháp bên dưới, đối với windows 7 ultimate các bạn phải dùng tool [email protected], hãy tham khảo bài viết sau Hướng dẫn active windows 7 ultimate

2  KMS server – active win 7 pro and win 7 enterprise

Phương pháp này đơn giản hơn, tuy nhiên nó chỉ active được windows 7 pro hoặc win 7 enterprise. Chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng 2 phiên bản này để active dễ dàng hơn

Hãy mở notepad và copy nội dung dưới đây dán vào và lưu lại với định dạng file .cmd (ví dụ  ActiveWindows7.cmd)

@echo off
title Activate Windows 7 Professional/Enterprise for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products&echo - Windows 7 Professional&echo - Windows 7 Professional N&echo - Windows 7 Professional E&echo - Windows 7 Enterprise&echo - Windows 7 Enterprise N&echo - Windows 7 Enterprise E&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cd /d %windir%\system32&cscript ://nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 >nul&goto server) else (cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG >nul&cscript ://nologo slmgr.vbs /ipk W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX >nul)
server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto unsupported
cscript ://nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript ://nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog MSGuides.com&echo.&echo #How it works bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
unsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
halt
pause >nul
dh

xong các bạn chạy file ActiveWindows7.cmd với quyền admin( click chuột phải chọn Run as administrator) và chờ báo active thành công là xong.

3 Active bằng tools

Nếu bạn không thể active windows 7 bằng 2 cách trên thì hãy sử dụng tool để [email protected], ở đây các tool này mình đã test đảm bảo an toàn.

Để active các bạn tham khảo bài viết sau

Hướng dẫn active windows 7 ultimate

Hướng dẫn active windows 7 pro và enterprise

Trên đây là những cách active windows 7 miễn phí, hy vọng giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công

Nguồn MSGuides

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================