Download GiliSoft USB Lock v10.0

Download GiliSoft USB Lock 10.0

GiliSoft USB Lock

GiliSoft USB Lock, Lock USB port to protect data from being copied, stolen. Disable reading data from USB drives and writing to USB drives

GiliSoft USB Lock là một ứng dụng nhỏ gọn nhưng cực kỳ mạnh mẽ dùng để bảo vệ ngăn chặn việc sử dụng usb trên máy tính, hay các thiết bị điện thoại, máy tính bảng, đây là một công cụ đơn giản để chống thất thoát dữ liệu.

Với cơ chế linh hoạt cho phép những USB nào được sử dụng trên máy tính, Mặc định các USB khi cắm vào sẽ bị chặn truy câp, tuy nhiên chúng ta vẫn linh hoạt tạo danh sách trắng cho những thiết bị được phép kết nối

Ngoài ra GiliSoft USB Lock còn có thể chặn website, chặn các chương trình phần mềm khác, chặn kết nối các thiết bị ngoại vi, chặn các dịch vụ RDP, chặn thay đổi IP máy tính,..

Điều đặc biệt là GiliSoft USB Lock ngăn chặn việc tự gỡ bỏ phần mềm của người dùng, chỉ có người dùng biết mật khẩu mới có thể gỡ bỏ phần mềm

Download GiliSoft USB Lock 10

dh

Download GiliSoft USB Lock 10.0

Download

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install GiliSoft USB Lock

view the readme file

Xem file readme đính kèm

Chạy file Block-Hosts.bat với quyền admin( click chuột phải chọn run as administrator) (bắt buộc)

cài đặt phần mềm

không cần khởi động lại máy tính, chọn khởi động lại sau

mở phần mềm và chọn đăng ký (register)

Hoặc sử dụng keygen để tạo code mới

Ok xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================