Download Vray Next 4.20.03 for Rhinoceros 5 & 6

Download Vray Next 4 for Rhinoceros

Vray Next for Rhino

Vray là phần mềm mềm hỗ trợ Render cho các phần mềm thiết kế như 3DS max, Maya, MODO, Rhino, Cinema 4D, SketchUp,…

Mỗi phần mềm 3D thường kèm thêm một Rendering Engine cơ bản, nhưng Vray đã thể hiện được nó là nhanh nhất, dễ nhất và là Rendering Engine chất lượng nhất.

Hiện tại chaos group đã ra mắt Vray next dành cho phần mềm Rhinoceos với nhiều cải tiến về tính năng, các bạn có thể tải Vray Next 4 for Rhinoceros full free mới nhất tại đây

Download Vray Next 4.00.01 for Rhinoceros

Download Vray Next 4 for Rhinoceros

Tải Vray Next 4 for Rhinoceros, download Vray Next 4 for Rhino

dh

Download Vray Next 4.20.03 for Rhinoceros 5-6-7

Download

Download Vray Next 4.00.02 for Rhinoceros 5 and 6

Download

Password extract file: 2020

Hướng dẫn cài đặt Vray Next 4

Hướng dẫn cài đặt Vray Next 4.10.02

1. Install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin\plugins )

Hướng dẫn cài đặt Vray Next 4

see the readme file

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin\plugins )

3. Enjoy!

Note It might also work with plugins based on V-Ray 4.00.XX for the other host applications, but it’s not tested

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================