NewBlue Titler Pro 7 Ultimate 7.7.210515 Multilingual

Download NewBlue Titler Pro 7

Titler Pro 7

Titler Pro là phần mềm chỉnh sửa và hiệu ứng tiêu đề video được phát triển bởi NewBlue. Hiện tại phần mềm đã ra mắt phiên bản Titler Pro 7.0 với nhiều cải tiến được đánh giá, nhanh hơn, thông minh hơn

Titler Pro 7 is the industry standard in titling software for video editors. Deliver exceptional production value with stunning 3D animated titles and motion graphics—all right within your favorite editing software.

Download Titler Pro 7.0

Download NewBlue Titler Pro 7 Ultimate

Download NewBlueFX Titler Pro 6 Ultimate x64

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Titler Pro 7

Cài đặt phần mềm

Copy file trong thư mục crack vào thư mục cài đặt

vào đường dẫn sau C\Program Files\NewBlueFX\Common

Đổi tên file “ApplicationManager64.exe” thành “ApplicationManager64.exe.old”

Ok xong