Download StataCorp Stata MP 16 for Windows

Download StataCorp Stata MP 16 full

StataCorp Stata

Stata is the solution for your data science needs. Obtain and manipulate data. Explore. Visualize. Model. Make inferences

STATA là phần mềm thống kê được phát triển từ năm 1985 bởi StataCorp. Tên gọi “STATA” là kết hợp của các từ “statistics” và “data”. Nó được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức học thuật trên thế giới.

Hầu hết những người sử dụng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội
học, khoa học chính trị và dịch tễ học,…

STATA cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện đồ họa thân thiện bao gồm trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

STATA là một chương trình thống kê mạnh, với sự hỗ trợ của công cụ lập trình. Phần mềm được viết bằng C, có thể chạy trên Windows, Mac OS X, Unix, Linux.

Các tính năng của STATA

 • Quản lí dữ liệu
 • Phân tích thống kê
 • Đồ họa
 • Mô phỏng
 • Hiệu chỉnh chức năng

What’s new in stata 16 

https://www.stata.com/new-in-stata/

 • Lasso
 • Reproducible reporting
 • Meta-analysis
 • Choice models
 • Python integration
 • Bayes—multiple chains, more
 • Panel-data ERMs
 • Import from SAS and SPSS
 • Nonparametric series regression
 • Multiple datasets in memory
 • Sample-size analysis for CIs
 • Panel-data mixed logit
 • Nonlinear DSGE models
 • Multiple-group IRT
 • xtheckman
 • NLMEMs with lags PK models
 • Heteroskedastic ordered probit
 • Point sizes for graphics
 • Numerical integration
 • Linear programming
 • Stata in Korean
 • Mac interface
 • Do-file Editor autocompletion

Download StataCorp Stata MP 16

dh

Download StataCorp StataMP 16.0 x64 Windows

password: thuthuat-phanmem.top

install StataMP 16

run file exe

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================