Reallusion Cartoon Animator Pipeline 4.51.3511.1 windows \ Macos

Download Reallusion Cartoon Animator 4 Pipeline

Reallusion Cartoon Animator

Reallusion Cartoon Animator là phần mềm là phim họat hình nổi tiếng của hãng Reallusion sau khi ra mắt phiên bản Crazytalk Animator Pro đã trở nên rất thông dụng trong cộng đồng làm phim họat hình nói chung và trong cộng đồng Youtube Content thế giới nói riêng.

Tiếp bước thành công đó, hãng Reallusion đã cho ra đời phiên bản Reallusion Cartoon Animator với nhiều tính năng mới được cập nhập. Cartoon Animator làm phim hoạt hình 2D để tạo ra các nhân vật với hoạt hình tiên tiến cùng với các biểu cảm sống động.

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh thành nhân vật hoạt hình, điều khiển nhân vật bằng biểu cảm của họ, tạo hoạt hình đồng bộ môi từ âm thanh, thực hiện cảnh 3D thị sai tạo hiệu ứng hình ảnh trong 2D, truy cập tài nguyên nội dung và sử dụng kênh Photoshop đầy đủ để tùy chỉnh nhanh chóng tạo nhân vật và nội dung.

Phần mềm Reallusion Cartoon Animator có phiên bản dành cho cả windows và Macos, các bạn có thể tải về phần mềm Reallusion Cartoon Animator 4 mới nhất tại đây

Download Reallusion Cartoon Animator 4 Pipeline (windows \Macos)

Download Reallusion Cartoon Animator 4 Pipeline WINDOWS / macos

Password extract file: 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install cartoon Animator 4

xem file readme đính kèm

Windows

– Install.

– Don’t launch software yet.

– Replace existing file with the provided one under bin64 folder.

– Importantly:

* Use a firewall software to block incoming and outgoing to program, if not properly blocked it will immediately quit saying invalid serial.

* If you don’t want to deal with firewall etc.. Simply go offline before launching the software. There’s no another way I know of.

– Do NOT go online or attempt to update it. You will lose the working copy.

– About the resource pack, not completely sure if resource checks valid Pipeline serial to install, if it fails to install, perform resource setup before base install, then install base.

MacOS

– Install.

– Replace binary in: /Applications/Cartoon Animator 4-Trial.app/Contents/MacOS

– Block with Little Snitch 

Download Little Snitch