Download Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4 + key active

Download Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4

Microsoft Exchange Server 2019

Exchange server là một ứng dụng mail server của microsoft, hiên tại phiên bản mới nhất là exchange 2019 với nhiều nâng cấp về bảo mật và hiệu năng

Download Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 2

Exchange Server 2019 sử dụng lõi bộ xử lý, bộ nhớ và dung lượng lưu trữ sẵn có hiệu quả hơn bao giờ hết, đồng thời quản lý tài nguyên hệ thống nội bộ thông minh hơn nhằm giúp cải thiện hiệu suất người dùng cuối.

Exchange Server 2019 bảo mật hơn mọi phiên bản sẵn dùng trước đó, đảm bảo chỉ sử dụng các mật mã và giải thuật băm mới nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Exchange Server 2019 giúp hoạt động quản trị các tác vụ phổ biến như quản lý lịch và quản lý đại diện dễ dàng hơn.
Các bạn có thể tải về miễn phí exchange server 2019 tại đây kèm theo key active free

Download Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4

Tải miễn phí Exchange Server 2019, download Exchange Server 2019, key active Exchange Server 2019 free, hướng dẫn cài đặt Exchange Server 2019, Exchange Server 2019

Download Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4

Download

Thông tin file

mu_exchange_server_2019_cumulative_update_4_x64_dvd_1ddcc33d.iso

SHA1 77d546dcc501be93d57673b0c17d5664e2989bd0

MD5 bcbaca3d63b00c5d13aea28ca2066f89

CRC32 b54a93c4

Key active send email [email protected]