Download MAMP Pro 4.2.0.23979 windows / 6.3 macos

Download MAMP Pro for windows / macos

MAMP

MAMP là một ứng dụng tạo Localhost nhằm giúp các Dev kiểm tra hoạt động của website trước khi đưa lên hosting hay web server.

MAMP Pro là phần mềm tạo localhost trên MacOS tốt nhất hiện nay với nhiều tính năng hữu ích giúp bạn có thể phát triển website dùng ngôn ngữ PHPMySQL ngay trên macos.

Download MAMP Pro 5.6 for windows / macos
Download MAMP Pro 5.6 for windows / macos

Download MAMP Pro 4.2.0.23979 windows / 6.3 macos

MAMP Pro 4.2.0.23979 windows / 6.3 macos

password: 2020

Cài đặt MAMP pro

xem file readme đính kèm

Phần mềm tự động activate, các bạn chỉ việc cài đặt và sử dụng