Leica GEO Office 8.4.0.0.14023

Download Leica GEO Office 8.4

Leica GEO Office 8

Leica Geo Office là phần mềm xử lý dữ liệu đo từ toàn đạc, thủy chuẩn và GPS. Chỉ một phần mềm có thể xử lý được nhiều loại dữ liệu đo khác nhau và tích hợp các dữ liệu này để tăng độ tin cậy của kết quả.

Tính năng ưu việt

  • Xử lý dữ liệu GNSS với công nghệ SmartCheck
  • Xử lý dữ liệu toàn đạc (TPS processing) – từ cập nhật dữ liệu đơn giản đến tính toán traverse phức tạp
  • Xử lý dữ liệu thủy chuẩn
  • Điều chỉnh lưới tổng hợp
  • Tính COGO, hoán đổi Datum và tính thể tích

Download Leica GEO Office 8.4 full free

dh

Leica GEO Office 8.4.0.0.14023

password: 2020

install Leica GEO Office 8

see the readme file

Cài đặt phần mềm

copy files trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt

xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================