Download inventorCAM 2018 SP2 HF8 for Autodesk Inventor

  • Post author:
  • Post category:CAD-CAM

Download inventorCAM 2018 for Autodesk Inventor

InventorCAM 2018

InventorCAM một giải pháp CAM tích hợp cho phần mềm Autodesk Inventor, cải tiến quá trình phay bằng máy CNC với iMachining – tiết kiệm hơn 70% thời gian gia công và kéo dài tuổi thọ đáng kể cho các công cụ. Được tích hợp một cách hoàn toàn trong Inventor và có liên kết toàn bộ đường dao với mô hình Inventor. Sự tích hợp chặt chẽ với Inventor giúp rút ngắn vòng đời sản phẩm từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất một cách dễ dàng.

InventorCAM iMachining tạo ra sự tiết kiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của máy phay CNC, thể hiện qua lợi nhuận và sự thành công. Tất cả khách hàng của InventorCAM trên thế giới, những người đã mua iMachining, đang được hưởng những khoản tiết kiệm khổng lồ này!

InventorCAM 2018 được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất cơ khí, điện tử, y tế, sản phẩm tiêu dùng, thiết kế máy móc, sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ, tạo mẫu và ép khuôn nhanh, chế tạo và đóng khuôn.

Download inventorCAM 2018 for Autodesk Inventor

Tải phần mềm inventorCAM 2018 full free, Download inventorcam 2018 free, inventorCAM 2018, key inventorCAM 2018 miễn phí, InventorCAM 2018 SP2 for autodesk inventor

Download InventorCAM 2018 SP2 HF8 for Autodesk Inventor

Download

Password extract file: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install inventorCAM 2018

1. InventorCAM 2018 SP2 hf2 64bit Setup

1.1. Download “InventorCAM_2018_SP2hf2_English_x64_IV.exe” and one or more
archives with language localization needed from folder “Localizations”

1.2. Install InventorCAM 2018 SP2 hf2 64bit. If asked for license type
select “USB Hardware key”

1.3. Unpack all folder from your localization archive to <InventorCAM 2018 progdir>
(by default C:\Program Files\InventorCAM2018\) and overwrite original ones

1.4. To unlock menu InventorCAM > New > Wire EDM in InventorCAM 2018 close Autodesk
Inventor, run “IC2018_Wire_EDM.reg” and confirm to add info into Window Registry

1.5. To change language of InventorCAM interface run
All Programs > InventorCAM2018 > Choose Language

2. Multikey 18.1.0 64-bit Emulator Setup

If you already had Multikey 18.1.0 64-bit Emulator for SolidCAM/InventorCAM installed skip
Emulator setup, just install InventorCAM 2018 SP2 hf2 and run it

To install Multikey Emulator you need Administrator rights!

2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist

2.2. Copy folder “MultiKey_18.1_x64_31052017” to your computer

2.3. Run “SolidCAM.reg” and confirm to add info into Windows Registry

2.4. Run as Administrator MultiKey_18.1_x64\install.cmd and wait until
new devises and drives for them will be found and installed

2.5. Reboot computer

Note: If setup is succesfull you have to see new devices:

Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> Sentinel HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> Sentinel USB key

Enjoy