Download eM Client Pro 8.2

Download eM Client Pro 8

Phần mềm eM Client

eM Client là một ứng dụng email khách dành cho hệ điều hành Windows và macOS để gửi và nhận e-mail, quản lý lịch, danh bạ và tác vụ công việc

Fast email client with full Gmail, Hotmail and other services synchronization. Best replacement for MS Outlook or Thunderbird. Free version for Home users.

Nếu các bạn không thích các ứng dụng mail client như MS Outlook hay Mailbird thì có thể trải nghiệm phần mềm mail client eM Client Pro 8 tại đây

Download eM Client Pro 8

dh

Download eM Client Pro 8 Multilingual

password extract file: 2020

install eM Client Pro 8

see the readme file

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================