Download DLC boot 2017 – 2021

Download DLC boot 2021

DLC boot

DLC boot đã phát hành phiên bản DLC 2021 mới nhất hiện nay, bản DLC 2021 này được cập nhật các công cụ mới nhất trong bộ cứu hộ máy tính, hoặt động tốt hơn trên các tiêu chuẩn thiết bị phần cứng mới nhất

DLC boot 2019

Những thay đổi của bản DLC Boot 2019 v3.6

– Sửa lỗi khi tạo USB Boot.

– Sửa lỗi khi chạy Acronis True Image ngoài màn hình Desktop Mini Windows 10.

– Sửa lỗi Partition Wizard trong Mini Windows 10 64bit.

– Sửa lỗi Cent Browser trong Mini Windows.

– Sửa lỗi Maxthon trong Mini Windows.

– Sửa lỗi Check Update

– Cập nhật Acronis True Image 2019 v Partition Wizard Technician 11.0.1 cho Mini Windows khi boot qua LAN.

Có thể nói rằng DLC boot là một công cụ đa năng hữu ích cho các anh em IT, KTV sửa chữa máy tính.

Download DLC boot 2021

Download DLC boot 2017 – 2021

password: 2020 OR 123

Hướng dẫn tạo usb boot cứu hộ đa năng dlc boot

Lưu ý: Tắt các chương trình antivirus khi tạo usb dlc boot để tránh phần mềm diệt virus xoá các tool bên trong

Sau khi tải về file DLC boot 2019.ISO thì các bạn dùng winrar giải nén ra, Chạy file DLCBoot.exe với quyền administrator