Download Camnetics Suite 2018 – 2020 full free

Download Camnetics Suite 2018 – 2020 full free

Phần mềm Camnetics Suite

 Camnetics Suite là một tập hợp các plugin mạnh mẽ cho phần mềm CAD. Các plugin này đã trở thành một phần thiết yếu của phần mềm CAD phổ biến như SolidWorks, Solid Edge và Autodesk.

 Camnetics đã giới thiệu các khả năng mới và độc đáo cho môi trường thiết kế công nghiệp. Bộ này bao gồm ba plugin GearTreq, GearTrax và CamTrax.

  • GearTrax: Thiết kế chính xác các loại thiết bị có khả năng riêng (cuộn, đường chéo, dây đai, xích, v.v.)
  • GearTeq: Công cụ tuyệt vời để thiết kế và lắp ráp
  • CamTrax: thiết kế hình trụ, tấm, thùng, delko, quay, quay, v.v.

Camnetics trở thành đối tác của SolidWork vào năm 1998 và hiện chuyên về phát triển và cập nhật sản phẩm của mình

Package Content:

Camtrax64 Ai 2018, Camtrax64 Se 2018, Camtrax64 Sw 2018, Gearteq Ai 2018, Gearteq Se 2018, Gearteq Sw 2018, Geartrax Ai 2018, Geartrax Se 2018, Geartrax Sw 2018,

Camtrax64 Ai 2019, Camtrax64 Se 2019, Camtrax64 Sw 2019, Gearteq Ai 2019, Gearteq Se 2019, Gearteq Sw 2019, Geartrax Ai 2019, Geartrax Se 2019, Geartrax Sw 2019,

Camtrax64 Ai 2020, Camtrax64 Se 2020, Camtrax64 Sw 2020, Gearteq Ai 2020, Gearteq Se 2020, Gearteq Sw 2020, Geartrax Ai 2020, Geartrax Se 2020, Geartrax Sw 2020,

Download Camnetics Suite 2018 – 2020 full free

tải phần mềm Camnetics Suite 2020 miễn phí, download Camnetics Suite 2020, Camnetics Suite 2020 full free, key activate Camnetics Suite 2020, cài đặt Camnetics Suite 2020, license Camnetics Suite 2020 free, hướng dẫn sử dụng Camnetics Suite 2020, Camnetics Suite 2020, Camnetics Suite 2019, Camnetics Suite 2018, Camnetics 2020, Camnetics Suite for solidworks, Camnetics Suite for Solid Edge, Camnetics Suite for Autodesk

Download Camnetics Suite 2020 Build 30.10.2019

Download

Download Camnetics Suite 2019 Build 07.05.2019

Download

Download Camnetics Suite 2018 Build 11.22.2018

Download

password: 2020 or ********

install Camnetics Suite\

see the readme file

Tùy phiên bản, chi tiết xem file readme đính kèm