Cadence SPB Allegro and OrCAD 2021.1 v17.40.020-2019

Download Cadence Allegro and OrCAD 2021

Cadence Allegro and OrCAD

OrCAD là gói phần mềm dùng để thiết kế mạch điện tử của công ty Cadence Design Systems. Orcad dùng để thiết kế mạch in để sản xuất mạch in, tạo ra các sơ đồ điện tử và các chế bản của chúng. Tên gọi OrCAD được tạo ra từ các từ Oregon và CAD.

Cadence Allegro and OrCAD 17.2 là phần mềm vẽ mạch điện tử: mạch nguyên lý, mạch in, mô phỏng,… Với chức năng mạnh mẽ và đầy đủ, được nhiều người sử dụng cũng như Altium, Eagle, Sprint Layout. . . .

Download Cadence Allegro and OrCAD 2021

Cadence SPB Allegro and OrCAD 2021.1 v17.40.020-2019

Download

Cadence Allegro and OrCAD 17.2 – 2016

Download

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install Cadence Allegro and OrCAD 17

see the readme file

Xem file readme đính kèm