DATAKIT CrossManager 2019.4 Build 2019.09.26 + SOLIDWORKS Plugins

 • Post author:
 • Post category:CAD-CAM

DATAKIT CrossManager 2019.4 Build 2019.09.26 + SOLIDWORKS Plugins

DATAKIT CrossManager 2019

DATAKIT CrossManager là một phần mềm độc lập để chuyển đổi hầu hết các định dạng CAD sang nhau. Chỉ cần chọn một hoặc nhiều tệp CAD và chọn định dạng đầu ra mong muốn để chương trình tự động thực hiện chuyển đổi bạn muốn.

Chương trình này đang được phát triển bởi một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi dữ liệu CAD Datakit sang thị trường thế giới.

DATAKIT CrossManager hỗ trợ hầu hết các hệ thống CAD 2d, 3d, tự nhiên và tự nhiên. Có hơn 30 định dạng có thể đọc và 20 định dạng viết trong phần mềm này để bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các định dạng khác nhau sang nhau.

Các tính năng của DATAKIT CrossManager

 • Cài đặt và sử dụng dễ dàng
 • Xử lý dữ liệu nhanh
 • Cập nhật phần mềm thường xuyên
 • Hoàn toàn độc lập và độc lập với các phần mềm khác
 • Hỗ trợ nhiều dữ liệu:
 • Cây mô hình
 • Các hạt và hội đồng
 • Hình học, Lửa dây, Lưới, Cấu trúc liên kết và …
 • Ra mắt tuyến tính và góc
 • Ghi chú, PMI, FD & T, GD & T
 • Các văn bản
 • Các đặc điểm như màu sắc, trạng thái xem, lớp và …
 • Siêu dữ liệu

Download DATAKIT CrossManager 2019.4 + SOLIDWORKS Plugins

tải phần mềm DATAKIT CrossManager 2019.3, download DATAKIT CrossManager 2019.3, DATAKIT CrossManager 2019 cr@ck, cài đặt DATAKIT CrossManager 2019.3, DATAKIT CrossManager 2019 plugins, DATAKIT CrossManager 2019, DATAKIT 2019, DATAKIT 2019 cr@ck

Download DATAKIT CrossManager 2019.4 Build 2019.09.26

Download

Download DATAKIT 2019.3 Import-Export Plugins for SolidWorks 2010-2020

Download

Download DATAKIT CrossManager 2019.3 Build 2019.07.02

Download

Download DATAKIT 2019.2 Import-Export Plugins for SolidWorks 2010-2019 x64

Download

Download DATAKIT CrossManager 2018.1 x86

Download

Download DATAKIT 2017.4 Import-Export Plugins for SolidWorks 2010-2018

Download

password:thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt DATAKIT CrossManager 2019

Xem hướng dẫn trong file readme.txt