fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secure… SMB1 protocol

fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secu tốc độ caore… SMB1 protocol

Hiện tại các máy tính sử dụng windows 10 khi truy cập share folder các máy tính chạy HDH như windows 7, winxp.. thì xuất hiện thông báo lỗi sau “fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secu tốc độ caore. This share requires the obsolete SMB1 protocol, which is unsafe and could expose your system to attack. Your system requires SMB2 or higher

you can't connect to the file share because it's not secu tốc độ caore... SMB1 protocol

Mặc định các bản cập nhật hiện nay của windows 10, windows server 2016 đã sử dụng giao thức SMB2 trong việc truy cập chia sẻ file giữa các máy tính. Còn đối với các máy tính windows 7, winxp thì sử dụng giao thức cũ SMB1.

Do đó khi truy câp share thư mục trên windows 10 có thể xuất hiện thông báo lỗi như trên.

Để khắc phục vấn đề này chúng ta cần bật giao thức SMB1 trong hệ điều hành windows 10 và các phiên bản mới hơn. ( mặc định SMB1 protocol không được kích hoạt)

Kích hoạt giao thức SMB1 trên windows 10

Để kích hoạt giao thức SMB1 trên windows 10 ( enable SMB1 protocol) các bạn truy cập vào Turn windows features on or off như sau

Mở Controll panle => Uninstall a program => Turn windows features on or off

Turn windows features on or off

Tiếp theo check vào SMB1.0/CIFS Client và SMB1.0/CIFS Server sau đó chọn OK

Ok vậy là xong giờ các bạn thử truy cập lại share folder, nếu không được hãy khởi động lại máy tính và thử lại.

Chúc các bạn thành công.

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================