Phần mềm Mentor Graphics Xpedition Enterprise VX.2.7

Phần mềm Mentor Graphics Xpedition Enterprise VX.2.7

Mentor Graphics Xpedition

Xpedition® Enterprise is the industry’s most innovative PCB design flow, providing integration from system design definition to manufacturing execution.

Xpedition là phần mềm thiết kế PCB của Mentor Graphics , một công ty thuộc Siemens. Xpedition® Enterprise là dòng thiết kế PCB sáng tạo nhất trong ngành, cung cấp tích hợp từ định nghĩa thiết kế hệ thống đến thực thi sản xuất. Các công nghệ độc đáo, được cấp bằng sáng chế của nó có thể giảm 50% chu kỳ thiết kế trở lên trong khi cải thiện đáng kể chất lượng tổng thể và hiệu quả tài nguyên.

Download  Xpedition Enterprise VX.2.7 full free

tải phần mềm Xpedition Enterprise VX.2.7, download Xpedition Enterprise VX.2.7

Download Mentor Graphics Xpedition Enterprise VX.2.7

link torrent: Download

link secufile: Download

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Cài đặt Xpedition Enterprise VX.2.7

Xem file readme đính kèm