Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9 – tool active windows 10

Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9

Windows 10 Digital Activation

W10 Digital Activation Program là công cụ active windows 10 miễn phí một cách nhanh chóng đơn giải, không cần cài đặt chỉ cần chạy tool là có thể active windows 10 miễn phí một cách an toàn

W10 Digital Activation  được phát hành bởi Ratiborus, các bạn có thể tải về công cụ W10 Digital Activation Program 1.3.7 portable mới nhất tại đây

dh

Download Windows 10 Digital Activation Program 1.3.9

Download

pass unrar: 2020

Hướng dẫn crack windows 10 bằng  windows 10 Digital Activation 1.3.9

see the readme file

– Tắt hết các chương trình phần mềm diệt virus kể cả của windows

Sau khi tải về các bạn giải nén và chạy file W10DigitalActivation_exe_Extract.bat với quyền admin

chuột phải chọn run as administrator

chờ một tý, chương trình báo active thành công là xong

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================