Download Vray Next 4.10.01 full free for sketchup 2015 – 2019

Download Vray Next 4.10.01 for sketchup 2015 – 2019

V-ray Next for sketchup

V-ray là một Rendering Engine. dành cho các ứng dụng thiết kế đồ hoạ như 3DS max, MAYA, SketchUP, modo, cinema 4D, Rhino, .v..v

Mỗi phần mềm này thường kèm thêm một Rendering Engine cơ bản. Nhưng từ khi vray ra đời và phát triển đến nay bản thân Vray đã thể hiện được nó là nhanh nhất, dễ nhất và là Rendering Engine chất lượng nhất trên thị trường cho tới thời điểm bây giờ

Hiện tại đã có Vray Next 4 for sketchup 2015 – 2019, với nhiều cải tiến mạnh mẽ cho công việc render của chúng ta, các bạn có thể tham khảo các tính năng của v-ray next for sketchup tại trang chủ

Vray Next 4.10.01 for sketchup
Vray Next 4.10.01 for sketchup

Download v-ray next 4 for sketchup 2015 – 2019

tải vray next for sketchup, download vray next 4.0 for sketchup, tải vray next 4.0 for sketchup,  vray next 4 for sketchup, vray next 4.10.01 dành cho sketchup

Vray next 4.10.01 for sketchup 2019, Vray next 4.10.01 for sketchup 2018, Vray next 4.10.01 for sketchup 2017, Vray next 4.10.01 for sketchup 2016, Vray next 4.00.02 for sketchup 2015

Download v-ray next 4.10.01 for sketchup 2016 – 2019

Download        link dự phòng

File active V-ray next 4.10.01 for sketchup

Download       link dự phòng


Download v-ray next 4.00.02 for sketchup 2015 – 2019

Download        link dự phòng

File active V-ray next 4.00.02 for sketchup

Download       link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt vray next 4 for sketchup

V-ray next 4.10.01 for sketchup 2016 – 2019

1.  install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin )
( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for Rhinoceros\vrayappsdk\bin\plugins )
( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin\plugins )

3. Enjoy!

V-ray next 4.00.01 for sketchup 2015 – 2019

1. Download and install V-Ray. No need to install the License Server.

2. Copy cgauth.dll to the V-Ray bin dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin )

Copy vray_BRDFScanned.dll to the V-Ray plugins dir ( C\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\vrayappsdk\bin\plugins )

3. Enjoy!

Note It might also work with plugins based on V-Ray 4.00.XX for the other host applications, but it’s not tested