VRay 3.6 for Cinema 4D for windows \ mac

VRay 3.6 for Cinema 4D for windows \ mac

VRay 3.6 for Cinema 4D

VRay 3.6 for Cinema 4D là một phần mở rộng rất tiện dụng cho Cinema 4D, được phát triển để cải thiện quá trình render. Tiện ích mở rộng này có các công cụ chiếu sáng, kết xuất và tô bóng cho phép bạn có được hình ảnh đẹp hơn, và cả những hình ảnh chuyển động.

VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19 windows và mac

Features of VRay 3.6 for Cinema 4D R18, R19

  • A very handy and reliable extension for Cinema 4D that has been developed to improve the rendering process greatly.
  • Got imposing lighting, rendering and shading tools which will allow you to acquire the photoreal imagery and animations.
  • Can handle the some of the most complex and lengthy scenes.
  • Got great integration with Cinema 4D which means the workflow will be very smooth.
  • Equipped with loads of different features which will allow you to get the best results for your scene.

System Requirements For VRay 3.6 for Cinema 4D

  • Operating System Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
  • Memory (RAM) 4 GB of RAM required.
  • Hard Disk Space 2 GB of free space required.
  • Processor Intel Pentium 4 or later.

Download VRay 3.6 for Cinema 4D

dh

Download vray 3.6 for cinema 4D

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install VRay 3.6 for Cinema 4D

see the readme file

Xem file readme.txt đính kèm trong file tải về

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================