Visual Studio 2010 kèm key active

Visual Studio 2010 kèm key active

Visual Studio 2010

Visual Studio 2010

Visual Studio 2010 là công cụ lập trình của microsoft, đây là phần mềm để viết phần mềm bao gồm các ngôn ngữ như C++, C#, visual basic, J#,….

Đây là công cụ lập trình ứng dụng windows form, website sử dụng netframework của microsoft. Visual Studio 2010 hỗ trợ khá đa dạng các công cụ thiết kế trực quan, tạo nguyên mẫu và mô hình trong Windows và Web. Mọi công đoạn lập trình để tạo ra phần mềm sẽ được đơn giản hóa và hoàn thiện từ kiểm tra, sửa lỗi, và triển khai 

Yêu cầu hệ thống

 – Máy tính có bộ vi xử lý 1,6 GHz hoặc nhanh hơn.
– RAM 1 GB đối với x86, 2 GB RAM đối với x64; thêm 512 MB nếu chạy trong máy ảo.
–  Ổ cứng trống 3GB
– Ổ đĩa cứng 5400 RPM
– Card video DirectX

Download visual studio 2010 kèm key active

Download visual studio 2010 full, tải phần mềm visual studio 2010, download visual studio 2010

Link google Download

link Fshare Download

Link mshare Download

Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt visual studio 2010

Tiến hành cài đặt và sử dụng, phần mềm active miễn phí