[Video]AWS Certified Solutions Architect – Associate 2020

AWS Certified Solutions Architect – Associate 2020

Ebook learning AWS-Certification
Ebook learning AWS-Certification

AWS Certified Solutions Architect

Trọn bộ video học chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate

Định dạng file video

Nội dùng chương trình học

  • Introduction
  • AWS – 10,000 Foot Overview
  • Identity Access Management & S3
  • EC2
  • Databases On AWS
  • Route53
  • VPCs
  • HA Architecture
  • Applications
  • Serverless

Download video AWS Certified Solutions Architect – Associate

Link download video

Part 1   –   Part 2   –   Part 3

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================