The Enigma Protector 5.20 free download

The Enigma Protector 5.20 free download

Download The Enigma Protector 5

The Enigma Protector 5.20 32bit 

download

The Enigma Protector 4.30 32bit and 64bit

download

password: thuthuatphanmem.top

The Enigma Protector

The Enigma Protector là ứng dụng để bảo vệ các tệp thực thi và ngăn sản phẩm phần mềm khỏi bị bẻ khóa. Phần mềm này là một công cụ thiết yếu cho những lập trình viên phát triển các sản phẩm phần mềm thương mại cho Windows.

The Enigma Protector cung cấp một loạt các công cụ và tính năng độc đáo để ngăn chặn các tệp trùng lặp được thực thi, hack, chặn và bắt giữ. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản Windows phiên bản 32 và 64 bit (exe, src, dll, ocx, pbl, v.v.) và cũng hỗ trợ các tệp .NET được tạo bằng nhiều công cụ khác nhau như Visual Studio, VB, Delphi, FreePascal, MASM, TASM, v.v. Tất cả các tệp được bảo vệ sẽ chạy trên Windows 95/98 / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / Seven / 2012/8 / 8.1 cũng như windows 1

The Enigma Protector Bộ bảo vệ phần mềm của bạn khỏi bị bẻ khóa và do đó làm tăng tỷ lệ phần trăm bán hàng của bạn. Sử dụng thuật toán phản công thuật toán mã hóa để đăng ký khóa đăng ký khiến cho người khác gần như không thể thiết kế lại và tạo các khóa này bởi những người khác. Các phương pháp khác nhau như mã hóa mã, đột biến, ảo hóa, v.v … bảo vệ phần mềm của bạn khỏi bị hack, bẻ khóa, thay đổi và tháo gỡ và các hành vi bất hợp pháp khác, nếu bạn xem xét kỹ hơn các công cụ và công cụ này.

Tính năng của The Enigma Protector

  • Ability to build trial versions in various ways, such as limiting the number of software runs
  • Manage licenses and notification emails
  • Using Virtual Box technology
  • Virtual machine for executing files to protect the file from intrusion
  • A wide range of anti-penetration tools and methods
  • Watermark to inject custom information into file
  • Final file compression
  • And …