Tekla structures 2017i SR7

Download Tekla structures 2017i SR7

Tekla structures

Tekla structures là phần mềm Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho phép tạo ra và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào. Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.

Đa dạng môi trường

Tekla Structures có nhiều mô-đun khác nhau phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng.

Tekla Structures có 30 môi trường làm việc địa phương và 14 ngôn ngữ giao diện người dùng cho phép nắm bắt và ứng dụng phần mềm dễ dàng hơn rất nhiều.

Lợi ích & Tính khả thi

  • Phối hợp và tích hợp nhờ sự mở rộng của open BIM;
  • Mô hình được tất cả các dạng vật liệu;
  • Giải quyết các dạng kết cấu lớn và phức tạp nhất;
  • Tạo lập mô hình chính xác, đầy đủ thông tin;
  • Đảm bảo luồng thông tin liên tục từ thiết kế, chi tiết đến lắp dựng tại công trường.

Download Tekla structures 2017i

Download Tekla Structures 2017i SR7

password: 2020

install Tekla structures 2017

see the readme file

1. Install Tekla Structures 2017i Sr7

2. Copy MSIMG32.DLL to C\Program Files\TeklaStructures\2017i\nt\bin\