Tekla Structures 2018i SR3 + Environments

Phần mềm Tekla Structures 2018

Tekla Structures

TEKLA STRUCTURES là phần mềm Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho phép tạo ra và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào.

Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.

Tekla Structures là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng có thể mô hình hóa các cấu trúc kết hợp các loại vật liệu xây dựng khác nhau, bao gồm thép, bê tông, gỗ và kính

Phần mềm BIM mở

Tekla có đầy đủ các công cụ để bạn sử dụng luôn vào các dự án từ đơn giản đến phức tạp, tuy nhiên bạn có thể thiết kế nó theo yêu cầu của công ty bạn. Tekla được coi là một phần mềm BIM mở, bạn có thể chạy các giải pháp và các máy sản xuất của nhà cung cấp khác trên nền Tekla. Mở rộng và phát triển Tekla Structures dễ dàng với Ứng dụng lập trình giao diện – Tekla Open API.

Đa dạng môi trường

Tekla Structures có nhiều mô-đun khác nhau phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng.

Tekla Structures có 30 môi trường làm việc địa phương và 14 ngôn ngữ giao diện người dùng cho phép nắm bắt và ứng dụng phần mềm dễ dàng hơn rất nhiều.

Lợi ích & Tính khả thi

  • Phối hợp và tích hợp nhờ sự mở rộng của open BIM;
  • Mô hình được tất cả các dạng vật liệu;
  • Giải quyết các dạng kết cấu lớn và phức tạp nhất;
  • Tạo lập mô hình chính xác, đầy đủ thông tin;
  • Đảm bảo luồng thông tin liên tục từ thiết kế, chi tiết đến lắp dựng tại công trường.

Download Tekla Structures 2018

Download Tekla Structures 2018i SR3 + Environments

password 2020

install Tekla Structures 2018

Xem file readme đính kèm

1. Install Tekla Structures 2018 sr6

2. install environment

3. Copy MSIMG32.DLL in active free folder to ….\Program Files\TeklaStructures\201xi\nt\bin\

Ok done