Download Tableau Desktop Professional Edition 2019.4.2

Download Tableau Desktop Pro Edition 2019.4 active free

Tableau Desktop 2019

Tableau là giải pháp Business Intelligence và Phân tích số liệu hoạt động của doanh nghiệp – công cụ giúp cho các nhà quản trị dễ dàng tìm hiểu, và khai khác dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định vận hành doanh nghiệp

Các tính năng chính của Tableau bao gồm

 • Hỗ trợ phân tích dữ liệu với Big Data.
 • Dễ dàng xây dựng các Business Dashboard
 • Khám phá dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp
 • Xây dựng các tài liệu về dữ liệu hoạt động (Data Stories)
 • Tính năng mô phỏng dữ liệu (Data visualization)
 • Phân tích dữ liệu của mạng xã hội
 • Xây dựng bản đồ
 • Hỗ trợ các thiết bị di động
 • Tích hợp với ngôn ngữ R
 • Phân tích khảo sát
 • Phân tích theo thời gian

Download Tableau Desktop Pro Edition 2019

Tableau Desktop Professional Edition 2019, tải phần mềm Tableau 2019 active free, download Tableau Desktop 2019, Tableau 2019 active free, key Tableau Desktop 2019, Tableau Desktop 2019.2 active free

Download Tableau Desktop Professional Edition 2019.4.2

Download    link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Tableau Desktop 2019

Vui lòng đọc hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm trong file tải về

lưu ý khi cài đặt chọn custom và bỏ check mục tự động check update

pass cài đặt thuthuatphanmem.top

– Install app. Close activation dialog at the end of install. Just click Exit when prompted.

– Copy & Replace cracked file in C\Program Files\Tableau\Tableau 2019.4\bin

Sau khi cài đặt xong Block chương trình bằng  firewall để tránh bị  check bản quyền

Với bản portable không cần cài đặt